ఆరోగ్యం

25 కోట్ల అఖండ జనాభా గల మనదేశం లో నాయకుల చేత ఎక్కువ నిర్లక్ష్యం కాబడ్డ రంగం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ప్రజారోగ్యం.. దీనిపై నిజ నిజాలు ప్రభుత్వాలకు ప్రజలకు తెలియ చెప్పటం మాకు తెలిసి అతి పెద్ద దేశ సేవ.. నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక లేకపోవటమే మన దేశ వైద్య రంగం లో ఉన్న అతి పెద్ద లోపం.. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రభుత్వ లోపాల తో పాటు ప్రజల యొక్క నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రజల అనారోగ్యానికి ముఖ్య కారకం.. ఇక పై ఆరోగ్య రంగ అభివృద్ధికి మా వంతు పాత్ర పోషిస్తామని తెలియ చేస్తూ.. మీ టార్చ్

Please follow and like us:
0

Ravi Kumar Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *