కార్తీక పౌర్ణమి

కార్తీక మాసం లో పౌర్ణమికి చాల ప్రాధాన్యత ఉంది ఈ మాసం లో శుక్ల పక్షం లో వచ్చే పౌర్ణమిని కార్తీక పొర్ణమి అని అంటారు..ఈ మాసానికి కార్తిక అని పేరు రావడానికి కూడా ఈ పౌర్ణమే కారణం చంద్రుడు ఈ పౌర్ణమి నాడే కృత్తిక నక్షత్రం లోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఈరోజు చంద్రుని వెలుగు మిగతా పౌర్ణమి కంటే ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది..ఈరోజు చేసే దీపారాధన కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది.. ఈరోజు 365 రోజులతో చేసే దీపారాధన తో సంవత్సరం మొత్తం చేసే దీపారాధన ఫలితానికి కి సమానం అని పండితులు చెబుతూ ఉంటారు.. దీపం అనే మాటకు హిందు ధర్మం లో ఉన్న ప్రత్యేకత అటువంటిది.. ఈరోజు దీప దానం కూడా చేస్తే మంచిది అని పెద్దల నమ్మకం.. అందరికి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు..  Written by Askl Padmaja

Please follow and like us:
0

Sankar Bandla Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *