మళ్లీ పెరిగిన గ్యాస్ ధర..

మళ్లీ పెరిగిన గ్యాస్ ధర.. స్లో పాయిజన్ ఎక్కిస్తున్న మోడీ.. ప్రతీ నెల ఎంతో కొంత చొప్పున గ్యాస్ ధరలు పెంచుకుంటూ వెళుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చే ఏప్రిల్ నాటికి సబ్సిడీ మొత్తం ఎత్తి వేయాలని యోచిస్తుంది.. అయితే ఇది మోడీ ఊహిస్తున్నంత సులువు అయితే కాదు.. పొగ రహిత దేశంగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమం లో భాగంగా దేశం లో గ్యాస్ లేని వారికి కూడా గ్యాస్ అలవాటు చేసి దాని పై ఆధార పడేట్టు చేసి ఇప్పుడు గ్యాస్ మీద సబ్సిడీ ఎత్తిస్తే మద్య తరగతి, మధ్యతరగతి ప్రజల నుంచి చాలా పెద్ద వ్యతిరేకత వస్తుంది.. అలాగే ఈ ప్రభుత్వం సామాన్యులని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఉంది అని ఇప్పటికే ప్రతి పక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలు కూడా నిజం అని ప్రజలు భావించే అవకాశం కూడా ఉంది.. కాబట్టి మోడీ గారు వంట ఇంటి జోలికి రావద్దు సార్ దయచేసి, కమలానికి మసి అంటుకునే ప్రమాదం ఉంది.

Please follow and like us:
0

Sankar Bandla Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *